դրոշակ 1

Բարձր հաճախականության հզորության լիցքավորման մոդուլ